Per accedir al Representa pots fer-ho amb idCAT Mòbil, amb idCAT certificat o bé, amb altres certificats digitals vigents emesos per qualsevol prestador de certificats qualificat de les següents tipologies segons la classificació d'@firma:

  • Certificats de Persona Física (tipus 0)
  • Certificats de Treballador Públic (tipus 5)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques de persona jurídica (tipus 11)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques d'entitat sense personalitat jurídica (tipus 12)

A continuació pots obtenir més informació dels requisits tècnics per utilitzar el Registre Electrònic d'Apoderaments