Els requisits tècnics mínims que han de complir els ciutadans i empreses usuàries del servei de Representa són els següents:

1).- Navegadors suportats: en relació amb els navegadors, visiteu aquest enllaç per informar-vos https://consorciaoc.github.io/browser-support/

2).- Autenticació: per accedir al servei, podeu autenticar-vos amb idCAT mòbil, Cl@ve o qualsevol certificat classificat pel Consorci AOC de les tipologies indicades al següent apartat. (Més informació en relació amb l'obtenció de l'idCAT mòbil).

3).- Certificats digitals: si accediu amb certificat digital, cal comprovar que:

 • disposeu d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les entitats de certificació classificades pel Consorci AOC de les següent tipologies segons la classificació d'@firma:
  • Certificats de Persona Física (tipus 0)
  • Certificats de Treballador Públic (tipus 5)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques de persona jurídica (tipus 11)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques d'entitat sense personalitat jurídica (tipus 12)
 • heu instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació emissora del certificat digital. Si és un certificat digital emès per CATCert, podeu descarregar les claus públiques des de: Claus públiques
 • En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal que us poseu en contacte amb l’entitat de certificació emissora del vostre certificat digital

4).- Comprovació de les restriccions de seguretat en entorns corporatius: en alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que es pugui accedir a https://representa.cat/representa/