Els requisits tècnics mínims que han de complir els ciutadans i empreses usuàries del servei de Representa són els següents:

1).- Navegadors suportats: en relació amb els navegadors, visiteu aquest enllaç per informar-vos https://consorciaoc.github.io/browser-support/

2).- Certificats digitals: si accediu amb certificat digital, cal comprovar que:

  • disposeu d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les entitats de certificació classificades pel Consorci AOC.
  • heu instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació emissora del certificat digital. Si és un certificat digital emès per CATCert, podeu descarregar les claus públiques des de: Claus públiques
  • En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal que us poseu en contacte amb l’entitat de certificació emissora del vostre certificat digital

3).- Comprovació de les restriccions de seguretat en entorns corporatius: en alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que es pugui accedir a https://representa.cat/representa/