Quan introduïm una representació al portal de ciutadania, en el cas que l'altra part sigui una persona física, primer ens demana el seu NIF o NIE i després cal verificar si aquesta persona existeix ja a la base de dades de Representa, per tal d'evitar duplicitats a la mateixa.

  • Si la persona no existeix, cal indroduir les dades
  • Si la persona ja existeix, se'n recupera nom i cognoms
    • en el cas que ja hi tinguem representacions, veurem el nom i cognoms sencer;
    • si no tenim representacions amb aquesta persona, temporalment, fins que la representació no sigui vàlida, veurem les dades de l'altra persona parcialment anonimitzades per preservar-ne les seves dades.

 Podeu veure el procediment de verificació a la següent FAQ: Verificació de les dades de les persones incorporades al portal de ciutadania