Quan s'anul·la una representació, s'envia un correu-e al poderdant i al representant de la mateixa, informant d'aquest fet, si aquests han informat del seu correu-e i han donat permís per enviar-los avisos. En aquest cas, la representació deixa de ser vàlida i, per tant, el representant no podrà realitzar actes administratius en nom del poderdant.

anullacio.png

anullacio_2.png

Una representació és anul·lada sempre per part de l'administració, per dos motius:

  • s'ha detectat un error en la representació i cal invalidar-la per evitar que s'utilitzi. Aquest seria el cas, p. ex. si hi ha una errada al nom o al NIF del poderdant, si la documentació en la qual es basa la representació és de tipus tràmit i la representació registrada és de tipus general, etc.
  • han passat 40 dies des de la sol·licitud de la representació i el representant no l'ha acceptat. En aquest cas, la representació s'anul·la perquè no quedi indefinidament en aquest estat.

Un cop anul·lada la representació, aquesta no es pot reactivar de cap manera, per la qual cosa, cal tornar a donar d'alta la representació, tenint cura de no errar en les seves dades o bé, assegurant-se que a posteriori s'accepti pel representant, segons el motiu de l'anul·lació.