Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”.

Seguidament, podem canviar les dades:

  • Nom
  • Cognoms
  • Correu-e
  • Permetre o no rebre avisos de la plataforma

 

Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.