Quan es denega una representació s'envia un correu-e a totes dues parts, indicant que la representació ha estat denegada i el motiu de la mateixa.

denegacio.png

En aquest sentit, els motius més comuns són:

  • el format de la documentació no és el correcte: reviseu els formats de documents acceptats (Com puc donar d’alta una representació per via electrònica? > documentació a aportar a una representació)
  • el contingut de la documentació no avala la representació inscrita: reviseu el tipus de poder que s'atorga a la documentació per tal que s'adapti a les tipologies de representacions (total, organisme o tràmits)

Un cop heu detectat i entès el motiu de la denegació, hauràs de tornar a donar-la d'alta (actualment no es poden fer esmenes a l'anterior)

Així doncs, has d'accedir de nou al portal de ciutadania o bé, acudir a una oficina d'atenció a la ciutadania, i tornar a registrar la sol·licitud, de nou, esmenant l'errada, ja sigui amb un nou document adjunt o bé, modificant les característiques de la representació sol·licitada.